Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen
Teneinde de webpagina van Green Charms en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Green Charms in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Green Charms voor welke doeleinden gebruikt en wat Green Charms doet om uw privacy te beschermen. Green Charms adviseert u voor het gebruik van de webpagina van Green Charms hiervan kennis te nemen. Omdat Green Charms in Nederland is gevestigd is de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

Annuleringen
Bij annuleringen na 24 uur voor de afspraak of niet verschijnen op een gemaakte afspraak, zijn wij genoodzaakt 50% van het bedrag in rekening te brengen ter compensatie van verlies van inkomsten en het vrijhouden van de tijd die voor de afspraak ingeruimd is en dus niet voor een andere klant gebruikt kon worden.

Gegevens
Green Charms heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar producten en diensten te leveren aan haar klanten. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden:
namen van individuele contacten, het postadres, telefoonnummers, en emailadressen. Green Charms heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van Green Charms gegenereerd worden, met inbegrip van ip- en emailadressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens.

Doeleinden
Green Charms verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar webpagina alleen ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de webpagina of om u diensten en/of produkten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Beveiliging
Green Charms heeft voldoende externe technische en interne organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Green Charms die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Green Charms kan informatie over het gebruik van deze webpagina verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte webpagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. Cookies stellen Green Charms in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiĆ«nter toegang te verlenen tot haar webpagina, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen, helaas kunnen wij u dan niet garanderen dat al onze online services correct zullen werken.

Webpagina’s van derden
Webpagina’s van Green Charms verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar webpagina’s van derden. Green Charms streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van deze links maar kan desondanks niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. Green Charms aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Green Charms behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom ook de aanbeveling om ons privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aangezien Green Charms veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom.